Renungan

 • Renungan Warta – 26 September 2021
    Burn Out “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” (Filipi 4: 13) Dalam 1 Raja-raja 19: 1-21 kita membaca kisah nabi Elia dalam pergumulannya. Ancaman […]
 • Renungan Warta – 19 September 2021
    Mengelola Kemarahan “Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa:janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmudan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.” (Efesus 4: 26-27) Kita semua pasti pernah marah. Sama […]
 • Renungan Warta – 12 September 2021
    Respect & Intimacy “Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya,demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.” (Mazmur 103:13) Dapatkah kita menghormati seseorang, ketika kita super akrab dengan tersebut? Atau […]
 • Renungan Warta – 5 September 2021
    Menegur dan Menguatkan “Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini! Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku […]
 • Renungan Warta – 29 Agustus 2021
    Tuhan Buka Jalan “… kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas […]
 • Renungan Warta – 22 Agustus 2021
    Batas Kemerdekaan Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.(Galatia […]
 • Renungan Warta – 15 Agustus 2021
    Tidak Membedakan Orang Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: “Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan […]
 • Renungan Warta – 8 Agustus 2021
    Perubahan Besar “Tetapi firman Tuhan kepadanya: Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.” (Kisah Para Rasul 9: […]
 • Renungan Warta – 1 Agustus 2021
    Sida-sida Etiopia “Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dankepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia,yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.” (Kisah Para Rasul 8: 27) Di ayat ini kita […]
 • Renungan Warta – 25 Juli 2021
    Hati Yang Lurus Di Hadapan Allah “Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada […]
 • Renungan Warta – 18 Juli 2021
    Menyikapi Sakit Hati “Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi.” (Kisah Para Rasul 7: 54) Dalam Kisah Rasul […]