Blogs

Kegiatan Rutin dimulai 15/03/2015

Kegiatan Waktu Tempat Tema/Keterangan
Pemahaman
Alkitab Jumat, 20 Maret 2015,
pk. 7:00 pm Ditiadakan
Diganti dengan Persekutuan Keluarga
Persekutuan
Doa Pagi Sabtu, 21 Maret 2015,
pk. 8:00 am Kulungah-Myah Family Centre – 136 Le Souef Drive, Kardinya WA 6163 KESEDIHAN ILAHI

Kisah Para Rasul 17:16

Dipimpin oleh:
Pdt. Ciptomartalu Sapangi