Kebaktian Umum 18/10/2015 dan 25/10/2015

Minggu, 18 Oktober 2015 Minggu, 25 Oktober 2015
Tema MENDERITA NAMUN TETAP TAAT MEMPERSEMBAHKAN DIRI SEBAGAI KORBAN KEPADA ALLAH
Bacaan Alkitab Ayub 38:1-7

Mazmur 104:1-9, 24-35

Ibrani 5:1-10

Markus 10:35-45

Ayub 42:1-17

Mazmur 34

Ibrani 7:23-28

Markus 10:46-52

Nas persembahan 1 Tesalonika 5:18 1 Tawarikh 29:17a
Dilayani oleh Pdt. Ciptomartalu Sapangi, M.Min. Ibu Dwi Wulandari, S.Th
Pembaca Leksionari Yanti & Yongky Damasena Eva & Monang Sitinjak